Revamping API Sandbox with Cutting-Edge Mobile Authentication Experience

  • Olga Levandovska, Product & Innovation Manager

Revamping API Sandbox with Cutting-Edge Mobile Authentication Experience

We are pleased to share some good news with you. Our bank emulation platform and API sandbox for Open Banking services - BankEmu - is now integrated with a new solution for Strong Customer Authentication (SCA) - a mobile authentication application from our strategic partner, Wultra.

To offer our customers the opportunity to test not only individual Open Banking APIs but also the full SCA process with all steps, which is an integral and important component of the Open Banking framework, we have expanded the capabilities of our sandbox. From now on, in addition to the current authentication approaches (Redirect SCA and Embedded SCA) available in BankEmu, we have added a new one - Decoupled SCA.

It is worth saying that mobile app authentication is becoming increasingly popular due to the growing use of mobile and smart devices by the population of European countries. This method has numerous advantages, as it does not require much effort to integrate with the client's existing systems, is cost-effective (it can provide up to 60% cost savings compared to SMS-OTP), secure and significantly improves the customer experience.

Wultra's Mobile Authentication is an easy-to-integrate whitelabel solution and SDK, designed to meet the diverse needs and use cases of banks and fintech service providers, specifically adapted to the regulatory requirements of the European market and global security standards.

At the same time, you should keep in mind that having a modern dynamic API sandbox is a must when interacting with consumers of your public or premium (partner) APIs and is crucial for ensuring the effectiveness of interaction. The BankEmu platform enables all ecosystem participants to test new features and services on the go and integrate with APIs within one day. A high-quality test environment and a developer portal for development teams are the best space for collaboration and a channel for direct, fast feedback from your API clients.

If you are looking for new modern authentication methods for your customers or want to improve the quality and speed of API implementation and maintenance, reduce support costs contact us to know more.


Раді поділитись із Вами приємною новиною. Наша платформа з емуляції роботи банківського середовища та API пісочниця для сервісів Відкритого банкінгу - БанкЕму відтепер інтегрована з новим рішенням для посиленої автентифікації користувачів - мобільним застосунком від нашого стратегічного партнера, компанії Wultra.

Прагнучи запропонувати клієнтам можливість тестувати не тільки окремі API сервіси Відкритого Банкінгу, а й повноцінні кроки процесу посиленої автентифікації користувачів, які є невідʼємною і важливою складовою системи відкритого банкінгу, ми розширили можливості власної пісочниці. Відтепер, окрім доступних раніше в БанкЕму способів автентифікації, на основі перенаправлення (Redirect SCA) та вбудований (Embedded SCA), ми додали ще один - відокремлений (Decoupled SCA).

Слід зазначити, що автентифікація за допомогою мобільних застосунків набуває всі більшої популярності у звʼязку зі зростанням рівня використання мобільних та смарт-пристроїв населенням країн Європи. Даний спосіб має численні переваги, адже не потребує надзусиль для інтеграції з діючими системами клієнта, є економічно ефективним (може забезпечити до 60% економії коштів порівняно з SMS-OTP), і значно покращує клієнтський досвід.

Мобільна автентифікація від Wultra - дуже просте в інтеграції рішення, розроблене з урахуванням різноманітних потреб та сценаріїв використання як для банків, так і для фінтех-компаній, спеціально адаптоване до регуляторних вимог європейського ринку та світових стандартів безпеки.

При цьому, варто не забувати, що наявність сучасної динамічної API пісочниці є гострою необхідністю при взаємодії із споживачами ваших публічних або преміальних (партнерських) API та має вирішальне значення для забезпечення ефективності взаємодії. Платформа БанкЕму надає можливість усім учасникам екосистеми протестувати нові функції та сервіси на ходу та інтегруватися з API протягом 1-го дня. Якісне тестове середовище та девпортал для команд розробки - це найкращий простір для співпраці та канал прямого швидкого зворотного зв'язку від ваших API-клієнтів.

Якщо ви шукаєте нові сучасні методи автентифікації своїх користувачів або бажаєте поліпшити якість та швидкість впровадження й управління API, зменшити витрати на підтримку, звʼяжіться з нами та дізнавайтесь більше.

Talk to our experts!

Please fill out the form and we will get back to you